Dúbravka, Dúbravka, pôjde ti karta? Verejná diskusia 15.11.2007

Autor: Palo Petras | 13.11.2007 o 6:01 | Karma článku: 7,82 | Prečítané:  2861x

Zdravím všetkých fanúšikov mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Starosta Sandtner zorganizoval na štvrtok 15.11.2007 o 18:00 v Dome kultúry Dúbravka verejnú diskusiu o prioritných úlohách miestnej samosprávy na najbližšie roky. Poďme sa pozrieť, čo sa udialo od volieb, čo sa zlepšilo a čo naopak zhoršilo.

Táto "recenzia" Dúbravky bola dlho z rôznych dôvodov odkladaná. Najprv som im dal 100 dní pokoja, ako sa dáva novej garnitúre aby sa "zabývala". Potom prestala fungovať web stránka a vlastne nebolo čo kritizovať, lebo stav webu symbolicky zobrazoval aj stav samosprávy a mŕtvola sa nedá kritizovať konštruktívne. Cez letné prázdniny tu boli zas dovolenky. Čiže teraz v novembri 2007, rok po voľbách, môžeme povedať, že sa Dúbravka trochu rozbehla.

CO SA V DÚBRAVKE ZHORŠILO

* web stránka - úradné oznamy a RSS - 1.Nezverejňujú sa skoro žiadne úradné oznamy. Hlavne oznamy stavebného úradu. V ostatných Mestských častiach (MČ) to už je úplne normálne. Stavebný úrad má nového vedúceho. Ale či príde v tomto k zmene...
2. Nie sú schopní pridať RSS modul, ktorý je lacný a jednoduchý na implementáciu. Hlavné mesto, Petržalka, Ružinov a Vajnory to už dávno majú. Neskutočne to pomáha tým, ktorých zaujímajú nové informácie a sú nútení strácať čas navštevovaním stránok. Viac som k tomu napísal tu.

ČO V DÚBRAVKE OSTALO ZLÉ

* Podiel Dúbravky na mestských daniach
- Dúbravka dostáva zhruba také isté peniaze menej ako Karlova Ves. Aj keď má cca 2x toľko viac obyvateľov. Spôsobuje to fakt, že koeficient rozdeľovania daní nie je podľa obyvateľov, ale je solidárny. Menšie MČ berú viac na 1 obyvateľa. Proti tomu nemám nič, keď ide o fakt malé mestské časti. Ale Karlova Ves bola zaradená medzi malé MČ, že vraj len preto, lebo bývalý starosta a súčasný primátor chodili spolu na hríby. Nevermind, schyľuje sa ku zmenám rozdeľovania mestských daní. Viď požiadavky Lamača a bod 4. zasadnutia Mestskej rady o 2 dni (kde sú závery komisie mestských poslancov špeciálne pre túto oblasť).

* Pripomienky k Územnému plánu na úkor zelene a športu
- Mestská časť Dúbravka dodržala líniu s ostatnými MČ (okrem Petržalky - ktorá zverejnila pripomienky na svojom webe a sčasti Ružinova - ktorý akceptoval občianske návrhy) a nezverejnila, aké návrhy na zmenu územného plánu zasiela na magistrát. Návrhy zmien neboli ani odsúhlasené na miestnom zastupiteľstve. Niektoré MČ aspoň toto stihli. Bratislavské noviny dodatočne vysnorili, zrejme priamo z magistrátu, ktorá mestská časť čo pripomienkovala, takže si o tom môžete prečítať článok. Z neho vyberám najväčšie prehrešky voči verejnosti:
1. Dúbravská samospráva žiada aj zmenu funkčného využitia v lokalite Veľká lúka, ktorá je dnes charakterizovaná ako krajinná zeleň.Má sa zmeniť na malopodlažnú zástavbu obytného územia.
2. Popri Agátovej ulici sa má zmeniť orná pôda a územie so záhradami a záhradkárskymi a chatovými osadami a lokalitami na rovnaké využitie ako v prípade Veľkej lúky.
3. Pre možnosť stavať nižšie obytné domy na Dúbravskej hlavici, sa má zmeniť funkčné využitie oblasti, ktoré je na hranici chráneného územia, pokračujúceho k národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla. V súčasnosti má charakteristiku „trvalé trávne porasty“.
4. V západnej časti lokality Dúbravčice (medzi areálom RENOME a „Ekoparkom“), chce samospráva zmeniť súčasné funkčné využitie šport a telovýchovu na malopodlažnú zástavbu obytného územia.

Prečo sa tieto návrhy zmien nekonzultujú s verejnosťou a hlavne: Kde sú dôvody týchto zmien !?!?

* Záhradkárske osady - Mestská časť nevie, ako riešiť bezdomovcov, čierne stavby a infraštruktúru v záhradkárskych osadách. Viacero predstaviteľov samosprávy na tento problém rezignovalo a spoločne vidia jediné riešenie - prekvalifikovať záhradky na stavebné parcely. Áno, je to dilema, majú v Dúbravke ostať záhradky alebo nie? Máme obmedzovať vlastníkov záhrad, aby si nemohli na svojom pozemku postaviť legálny rodinný dom? Samotná MČ Dúbravka vlastní alebo má v prenájme niekoľko záhradok. Sem tam sa ako bod rokovania na miestnom zastupiteľstve objaví predĺženie nájmu alebo lacný PREDAJ záhradky súčasnému nájomcovi. Z posledného zastupiteľstva, taká perlička - Predĺžili nájom Ľubici Navrátilovej. Aj v minulých uzneseniach sú zaujímavé mená a v poradovníku žiadateľov o pridelenie záhradky je cez tisíc ľudí. Ako to je vlastne s tými záhradkami? Kto chce na nich stavať?

* Územné plány zón - Zatiaľ na žiadnom zastupiteľstve ani tak medzi rečou sa nechystá žiadny územný plán zóny. Robia sa len Urbanistické štúdie (volané prefíkane ako napríklad Urbanistická štúdia zóny Agátova, ale ide len o 1 konkrétny projekt). Podstata územného plánu zóny je v tom, že ho verejnosť môže pripomienkovať a po schválení reguluje územie lepšie ako územný plán mesta (väčšia podrobnosť). Územný plán zóny stoji cca 2 milióny korún a Dúbravka má rozpočet cez 200 miliónov.

* Dúbravskí poslanci stále nemajú hlasovacie zariadenie - Jedno prenosné už bolo skúšané, ale priamo na jednom z prvých zastupiteľstiev. Kedže sa vyskytli problémy, ako to na každej skúške býva (poslanci boli rýchlo-zaškolení tesne pred hlasovaním), starosta firmu, ktorá hlasovacie zariadenie prezentovala, odohnal aj so zariadením a to bolo posledný krát, čo sa o hlasovacom zariadení hovorilo. Stále teda nevieme, ktorý poslanec ako hlasuje..

* Nerobí sa zápis zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - Pozrite sa napríklad do Lamača. Nie je to prekrásne?

ČO V DÚBRAVKE OSTALO DOBRÉ

* Detské škôlky -
Nebudú zrušené, na rozdiel od iných MČ (napr. Nové Mesto) Pre SME sa vyjadrila hovorkyňa miestneho úradu Lucia Balajová: "Rozhodnutie ponechať všetky materské školy vyplynulo aj z toho, že v budúcnosti rátame s nárastom obyvateľov. V Dúbravke sa pripravuje veľká výstavba." - Aké múdre slová, bez irónie. Záblesk plánovania.

* web stránka - fórum - Zrejme najviac cenená funkcia na webstránke Dúbravky za minulej garnitúry znova ožila a dobieha výpadok. Fórum je veľmi jednoduché až amatérske, a je to možno dôsledok použitej technológie AlejTech. Pozrite sa napríklad do Ružinova.

Pridané 12.12.2007: Modul Fórum od firmy AlejTech, ktorý ma oveľa viac funkcií, nebol použitý. Firma AlejTech len realizovala zjednodušený systém otázok a odpovedí podľa požiadaviek mestskej časti.

CO SA V DÚBRAVKE ZLEPŠILO

* Minulé vedenie byty "prideľovalo", dnešné ich bude dražiť -
19.11.2007 bude obhliadka prvého takéhoto bytu a 6.12.2007 jeho dražba. Čo je určite transparentnejší spôsob.Vyvolávacia cena za 30m2+logia je 1,2 milióna. Vyvstala mi ale otázka, prečo sa tieto byty predávajú, keď na ostatnom zastupiteľstve dúbravskí poslanci schválili výstavbu 25 nájomných bytov uznesením č.131/2007. Komu ich chcú prenajať? Znova tie byty skončia v dlhoch a nakoniec sa budú dražiť?

* V poslaneckých komisiách aj zástupcovia verejnosti - V niektorých komisiách dokonca v pomere 1:1 s poslancami, čo bolo doteraz v Dúbravke neslýchané.

* Kancelária prvého kontaktu - Úradník na prízemí oboch budov miestneho úradu má všebecné poznatky o celom miestnom úrade a jeho fungovaní, nemalo by sa stávať, že vám povie "neviem", maximálne "neviem, ale idem to zistiť". Môžete si tam vypísať tlačivo za jeho asistencie a celkovo to hodnotím kladne. Otvorené každý pracovný deň aj mimo úradných hodín.

* Park Družba a park na Pekníkovej
- Park na Pekníkovej bol vybraný pred rokmi ako 1 z lokalít (Ešte Podunajské Biskupice, Petržalka - pri Skate parku a Karlova Ves?), na ktorej viedenskí študenti rozhodli naprojektovať parkové úpravy. Nie je jasné, kde nastala chyba v komunikácii, ale do Parku Pekníkova bolo priebežne investovaných niekoľko miliónov a je už skoro celý hotový. Ja dúfam, že sa nebude komplet prerábať. Prehľad zamýšľaných zmien. Ďalší rekonštruovaný park je park Družba.

ČO SA V DÚBRAVKE CHYSTÁ NOVÉ

* Miestny úrad dal vypracovať PHSR
- Renomovaný prognostik a ekonóm RNDr. Pavol Kárász, CSc. prejavil svoj lokálpatriotizmus k Dúbravke a ponúkol spoluprácu v oblasti tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Dúbravka na obdobie rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2020. Odobrené poslancami. Toto je veľmi dôležitý dokument (Keby sme to posudzovali podľa laxného prístupu hlavného mesta k nemu, tak je to naopak úplne nepodstatný dokument). Vypracovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie tohto dokumentu má ale svoje zásady a jednou z dôležitých je to, že bude daný verejnosti na nahliadnutie a pripomienkovanie. Čo sa ale nedeje.

* Celkom rozsiahla výstavba - na relatívne takú kľudnú MČ akou Dúbravka je. Škoda, že web stránka Dúbravky o tom neinformuje na samostatnej podstránke aj s vizualizáciami (ako niektoré iné MČ) ale len v rámci diskusného fóra. Má pribudnúť v krátkom čase 800 bytov, stavby nesú väčšinou podpis bývalého starostu. Rozporuplným je rozširovanie Harmincovej ulice, kde si to obyvatelia, ktorí bývajú v blízkosti, neželajú. Keby sa vybudoval privádzač na diaľnicu ako predĺženie Saratovskej, možno by sa Harmincova nemusela vôbec rozširovať a stačilo by, aby sa zastávky MHD dali mimo hlavný pruh, teda vykrojili pre nich miesto mimo vozovky, aby autobusy neblokovali dopravu.

* Detské ihriská - Nastane ich redukcia. Bohužiaľ som nikde nevidel najprv výpočet nákladov, zoznam ihrísk určených na zrušenie a hlavne výzvu mestskej časti k verejnej diskusii ( Ako to urobila napríklad Petržalka). S detskými ihriskami sa dajú spraviť minimálne 3 veci:
1. nechať ihrisko, len z jeho názvu zrušiť slovo 'detské'. Nebude udržiavané, nebude podľa EÚ noriem.
2. premeniť na parkovisko
3. premeniť na zeleň

* Mrakodrapy v centre Dúbravky - Na "akože" námestí (teda pri Dome kultúry a miesto starej pošty - ktorá sa zrejme presťahuje do Saratova) majú vyrásť 2 alebo dokonca 3 výškové budovy (24-26 poschodí). Už prešli aj posudzovaním EIA. Čo sa však stalo, od 1.septembra 2007 platí nový územný plán v Bratislave a ževraj v tejto lokalite povoľuje len maximálne 8 nadzemných podlaží. Nový starosta sa k výstavbe v Dúbravke vyjadril pre Bratislavské noviny takto:

"Nemám nič proti samotnej výstavbe, ale musí byť zladená s okolím a brať ohľad na výšku okolitých budov a bytových domov. Ak stavať, tak najmä polyfunkčné budovy. Výstavba by mala byť v okrajových častiach, kde je ešte miesto, aby sme zachovali v Dúbravke aj zeleň.

V SME v článku o Dúbravke parafrázovali slová pána starostu takto: "Starosta Ján Sandtner však nechce ďalšie zahusťovanie sídliska, ale skôr málopodlažnú zástavbu."

Tieto výškové budovy, zaplnené bytmi priamo v strede Dúbravky, kde by mala byť stretávacia zóna pre Dúbravčanov, jeho filozofii nevyhovujú. Prečo ale teda MČ Dúbravka dala nasledovné návrhy na zmenu územného plánu na zvýšenie podlažnosti, aby tam tie výškové budovy mohli stáť (z posledne citovaného článku):
"V lokalite tzv. dúbravského centra - východ medzi novým obytným domom Rustica a DK Dúbravka bude žiadať mestská časť zmenu indexu zastavanosti, indexu podlažnej plochy a indexu zelene. Investor tu chce postaviť 22- až 24-podlažnú budovu, no súčasný územný plán umožňuje podstatne nižšiu podlažnosť." ?

Na vysoké budovy a ďalšie byty má každý iný názor. Bolo by dobré, keby dúbravská samospráva chcela poznať názor obyvateľov Dúbravky.

VEREJNÁ DISKUSIA O PRIORITÁCH DÚBRAVKY

15. novembra 2007 o 18,00 hodine bude stretnutie starostu a poslancov s občanmi, ktoré sa uskutoční v spoločenskej (modrej sále) Domu kultúry Dúbravka. Na osvieženie pamäti si prečítajte rozhovor so starostom pár mesiacov po voľbách v Bratislavských novinách.
Príďte sa tam pozrieť, vypočuť si a prípadne skúsiť nejakú otázku. Starosta a poslanci nehryzú!

Dúbravka, Dúbravka, pôjde ti karta?


 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Na generálnej prokuratúre sa vyplavuje špina

Čo sa dialo na generálnej prokuratúre.

ANALÝZA

Mayová prežila ďalšiu skúšku, no súboj štyroch sa nekončí

Premiérka musí sľubovať, ale nemá kam uhnúť.


Už ste čítali?